Gods- og transportselskaper i Hammerfest

Annonse:
I byen Hammerfest, er det en rekke av transportselskaper og operatører å velge (totalt 8 hver). Dersom det skulle være at du ikke finner et passende gods- eller transportselskaper i Hammerfest som dekker dine behov, anbefaler vi at du tar kontakt med noen transportselskaper i en annen by i Finnmark som ligger i nærheten Hammerfest.
Annonse:

Adresse, telefonnumre og linker til alle gods- og transportselskaper som er i Hammerfest og som engasjerer lastebiler, levering av varer og godstransport finner du lengre ned på siden.

Før du kontakter et gods- eller transportselskap, anbefaler vi deg å finne ut av en del ting relatert til hva du ønsker å få hjelp med av transport. For eksempel hvor mange m2 dreier det seg om i din frakt? Du må vite hvor varene skal hentes fra, hvilken vei du vil at lastebilen skal kjøre og når du vil at transporten av varene skal være fremme. Med tanke på transportforsikring må du også vite verdien av produktet eller produktene, så vel som dens skjørhet.

I nærheten av Hammerfest finnes det flere alternative gods- og transportselskap å velge mellom. Vi anbefaler at du tar kontakt med en rekke av selskapene i Hammerfest og muligens andre nærliggende byer for å finne ut hvilke selskaper som passer deg best.

Gods- og transportselskaper i Hammerfest

Nedenfor finner du vår oversikt over gods- og transportselskap i Hammerfest som kan hjelpe deg med transport av varer.

Holmen Transport AS
Freidigveien 9
9600 Hammerfest


Myhren Transport
Gnistveien 8
9600 Hammerfest


H Sjøgren & Sønner AS
Brenneriveien 24-30
9600 Hammerfest


Boreal Travel AS avd Hammerfest
Strandgata 3
9600 Hammerfest


Jim Roger Transport AS
Vidjeveien 59
9600 Hammerfest


Scanar AS
Storvannsveien 24
9600 Hammerfest


Andersen Transport
Moreneveien 13
9603 Hammerfest


Ølen Betong Transport AS avd Hammerfest
Rossmollgata 98
9601 Hammerfest

Annonse:

Informasjon om byen Hammerfest

Byen ligger på 70,7 grader nord og var i over 200 år fram til 1996 ansett som verdens nordligste. I 2009 fikk Hammerfest varemerkebeskyttelse for verdens nordligste by. Hammerfest er det nest største tettstedet, etter Alta. Hammerfest har hatt sterk tilvekst de siste ti årene, og dette må nok ses i sammenheng med utbyggingen av Snøhvitfeltet.

Areal: unknown
Befolkning: 7 826 , år 2015

Priser for transportselskaper i Hammerfest

Ettersom prisene på de ulike typer tjenester, frakt og transport som tilbys av selskapene i Hammerfest variere mye, anbefaler vi at du tar kontakt med et par forskjellige selskaper og ber om deres løpende priser. Dette gjør det mulig å sammenligne fraktkostnadene for ulike materialer og ta den beste avgjørelsen når du velger en et transportselskap i Hammerfest.

Her kan du finne mer informasjon om byen Hammerfest.

Finner du ingen transportselskaper i Hammerfest som passer for deg? Se på transportselskapene i noen annen del av Finnmark.

Stader med transportselskaper i fokus

Nedenfor finner du følgende utvalgte områder der du kan finne erfarne transportselskaper som kan hjelpe deg med alle typer transport.